D$J

Aloha, mga kaibigan at pamilya.

Ang pangalan ko ay Danny San Jose.